Başvuru Sahibinin Hakları

BAŞVURU SAHİBİNİN HAKLARI

  1. Aday; ONAYBELGE kapsamında yer alan ulusal yeterliliklerden istediğine başvurma hakkı vardır.
  2. Aday; engelli veya itina gösterilmesi gereken kişi ise özel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerekli önlemlerin ONAYBELGE tarafından alınması hakkı vardır.
  3. ONAYBELGE tarafından, ilk girdiği sınavda başarısız olan adayın, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 (yıl) içinde en az bir sınava girme hakkı vardır.
  4. İşsizlik ve belgelendirme ücretinin 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu çerçevesinde işsizlik sigortası fonundan karşılanması halinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayın başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 2 (iki)kez daha sınava girme hakkı vardır.
  5. Adayın ilk defa sınava girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte 1 (bir) yıl içerisinde ONAYBELGE tarafından sınav açılmaması durumunda; aday ödemiş olduğu ücretinin tamamının iadesinin talep etme hakkına sahiptir ve ONAYBELGE bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
  6. Adayın, ONAYBELGE belgelendirme faaliyetleri ile ilgili şikâyet ve itiraz hakkı vardır.
  7. Aday sınav ücretini ödediği ulusal yeterliliğe ait başvurunun, başvurunun yapıldığı tarihinden itibaren 2 gün içerisinde iptal etmek istemesi durumunda MYK ya bildirim yapmamış ise ücretin tamamını ONAY BELGE den talep etme hakkı vardır. ONAY BELGE bu talebi karşılamak zorundadır.
  8. Belgelendirme süreçlerinde şahsı ile ilgili ölçme ve değerlendirme uygulamaları ve sonuçları hakkında bilgi edinebilir. Belgelendirme süreci uygulamalarına ilişkin konularda internet, telefon veya şahsen görüşmek suretiyle bilgi edinebilir.
  9. Başvuru sahipleri sınav esnasında soru kitaplarında baskıdan kaynaklanan hatalar olduğunda soru kitapçığının değişmesini talep edebilir.
  10. Başvuru sahipleri sınav öncesinde oturdukları sıra, sandalye,  ortamdaki gürültü, ortamdaki aydınlatma miktarı ve ortamdaki havadan rahatsızlık duydukları zaman durumu sınav gözetmenlerine aktarabilir, değişiklikler talep edebilirler.