Sınav Ücretleri

  12UY0083-3/02 Metal Kesimci      
  Ulusal Yeterlilik Birimi Teorik Sınav Ücret Performans Sınav Ücret Birim Sınav Ücreti
  12UY0083-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite ₺200   ₺200
  12UY0083-3/B1 Giyotin Makasla Kesim ₺100 ₺220 ₺320
  12UY0083-3/B2 Oksi-Gaz ile Kesim ₺100 ₺220 ₺320
  12UY0083-3/B3 Şerit Testere ile Kesim ₺100 ₺220 ₺320
  12UY0083-3/B4 Daire Testere ile Kesim ₺100 ₺220 ₺320
  12UY0083-3/B5 Kombine Makas ile Kesim ₺100 ₺220 ₺320
  12UY0083-3/B6 Lazer Kesim ₺100 ₺220 ₺320
  12UY0083-3/B7 Plazma Kesim ₺100 ₺220 ₺320
         
  Yeterlilik için toplam ücret bedeli: ₺520    
  Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücret bedeli: ₺250    
  Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: ₺250  
  12UY0084-4/02 Metal Kesim Operatörü      
  Ulusal Yeterlilik Birimi Teorik Sınav Ücret Performans Sınav Ücret Birim Sınav Ücreti
  12UY0084-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite ₺200   ₺200
  12UY0084-4/B1 Sac Kesme-Dilimleme ₺100 ₺220 ₺320
  12UY0084-4/B2 Lazer Kesim ₺100 ₺220 ₺320
  12UY0084-4/B3 Plazma Kesim ₺100 ₺220 ₺320
         
  Yeterlilik için toplam ücret bedeli: ₺520    
  Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücret bedeli: ₺250    
  Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: ₺250  
  12UY0086-3/02 Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi      
  Ulusal Yeterlilik Birimi Teorik Sınav Ücret Performans Sınav Ücret Birim Sınav Ücreti
  12UY0086-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite ₺200   ₺200
  12UY0086-3/B2 Pres ₺100 ₺220 ₺320
         
  Yeterlilik için toplam ücret bedeli: ₺520    
  Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücret bedeli: ₺250    
  Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: ₺250  
  12UY0087-4/02 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü      
  Ulusal Yeterlilik Birimi Teorik Sınav Ücret Performans Sınav Ücret Birim Sınav Ücreti
  12UY0087-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite     ₺200
  12UY0087-4/B1 Abkant Pres ₺100 ₺220 ₺320
  12UY0087-4/B3 Pres ₺100 ₺220 ₺320
  12UY0087-4/B4 Punch Pres ₺100 ₺220 ₺320
         
  Yeterlilik için toplam ücret bedeli: ₺520    
  Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücret bedeli: ₺250    
  Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: ₺250    
       
         
  14UY0202-3 NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 3)
  Ulusal Yeterlilik Birimi Teorik Sınav Ücret Performans Sınav Ücret Birim Sınav Ücreti
  14UY0202-3/A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri 75 ₺ 75 ₺ 150 ₺
  14UY0202-3/A2- Tezgah, Takım ve İş Parçasını Üretime Hazırlamak 100 ₺ 100 ₺ 200 ₺
  14UY0202-3/A3- Talaşlı Üretim İşlemlerini Gerçekleştirmek 100 ₺ 100 ₺ 200 ₺
         
  Yeterlilik için toplam ücret bedeli: ₺550    
  Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücret bedeli: ₺250    
  Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: ₺275  
         
  14UY0202-4 NC/CNC Tezgah İşçisi (Seviye 4)      
  Ulusal Yeterlilik Birimi Teorik Sınav Ücret Performans Sınav Ücret Birim Sınav Ücreti
  14UY0202-4/A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri 75 ₺ 75 ₺ 150 ₺
  14UY0202-4/A2- Tezgah, Takım ve İş Parçasını Üretime Hazırlamak 100 ₺ 100 ₺ 200 ₺
  14UY0202-4/A3- Talaşlı Üretim İşlemlerini Gerçekleştirmek 100 ₺ 100 ₺ 200 ₺
         
  Yeterlilik için toplam ücret bedeli: ₺550    
  Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücret bedeli: ₺250    
  Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: ₺275  
  12UY0069-3/02 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı      
  Ulusal Yeterlilik Birimi Teorik Sınav Ücret Performans Sınav Ücret Birim Sınav Ücreti
  12UY0069-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ₺50 ₺150 ₺200
  12UY0069-3/A2 Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleri ₺150 ₺650 ₺800
         
  Yeterlilik için toplam ücret bedeli: ₺1.000    
  Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücret bedeli: ₺250    
  Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: ₺1.000  
         
  12UY0069-4/02 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı
  Ulusal Yeterlilik Birimi Teorik Sınav Ücret Performans Sınav Ücret Birim Sınav Ücreti
  12UY0069-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ₺50 ₺100 ₺150
  12UY0069-4/A2 Plastik Enjeksiyon Üretim ve Kontrol İşlemleri ₺100 ₺600 ₺700
  12UY0069-4/A3 Üretim Sürecine İlişkin Yönetsel Sorumluluklar ₺50 ₺100 ₺150
         
  Yeterlilik için toplam ücret bedeli: ₺1.000    
  Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücret bedeli: ₺250    
  Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: ₺1.000    
       
  15UY0205-3/00 Köprülü Vinç Operatörü      
  Ulusal Yeterlilik Birimi Teorik Sınav Ücret Performans Sınav Ücret Birim Sınav Ücreti
  15UY0205-3/A1 İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri ₺150   ₺150
  15UY0205-3/A2 Köprülü Vinçle Elleçleme ₺100 ₺250 ₺350
         
  Yeterlilik için toplam ücret bedeli: ₺500    
  Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücret bedeli: ₺250    
  Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: ₺250    
       
         
  13UY0142-3/01 Plastik Profil Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)      
  Ulusal Yeterlilik Birimi Teorik Sınav Ücret Performans Sınav Ücret Birim Sınav Ücreti
  13UY0142-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ₺100 ₺200 ₺300
  13UY0142-3/A2 Plastik Profil Ekstrüzyon Üretim İşlemleri ₺200 ₺600 ₺800
         
  Yeterlilik için toplam ücret bedeli: ₺1.100    
  Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücret bedeli: ₺250    
  Sınavlı belge yenileme ücret bedeli: ₺1.100    
       

Ücretlendirme ile İlgili Açıklamalar:

 • 6645 sayılı Kanunun 24. maddesine göre tebliğler ile belge zorunluluğu getirilen mesleklerde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan kişilerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunda bulunan 81 meslekte ve yeni eklenecek mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ve belgelendirme masrafları 2020 yılına kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
 • Yukarıdaki verilen tablolarda her bir ulusal yeterliliğin toplam sınav ücreti,sınavsız belge yenilme ücreti ve sınavlı belge yenilme ücreti belirtilmiştir. Ayrıca uygulanacak ve seçilecek birime ve sınav türüne uygun ücretlendirmelerde yer almaktadır.
 • Sınav ücretlerine belge masraf karşılığı ücretler dahil değildir.
 • Belge almaya hak kazanan kişilerden MYK tarafından o yıl için belirlenmiş olan belge masraf karşılığı 150 TL belge ücreti alınacaktır. (Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlananlardan bir kereye mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı talep edilmez.)
 • Ücretlere KDV dâhildir.
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin belge masrafı ile sınav ücretleri işsizlik sigortası fonundan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir ulusal yeterlilik olmak üzere bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ve teşvik süresinin ne zaman başlayıp sona ereceğine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
 • Belgeli kişinin belge süresini uzatması, belgesini kaybetmesi, belgenin yıpranması veya kişisel bilgilerindeki değişiklikler, kayıp, çalıntı vb. sebeplerden dolayı, belgesini yenilemek istemesi halinde 150 TL si MYK Belge masrafı olmak üzere KDV dahil 250,00 TL yeni belge düzenleme ücreti alınacaktır.
 • Türkçe bilmeyen adaylar için kendi dillerinde sınav talep etmeleri durumunda yeminli tercüman ücreti olarak 350 TL ek ücret alınacaktır

 • Okuma yazma bilmeyen adaylar için okuma yardımı talep edilmesi durumunda ilave olarak 250 TL okutman ücreti alınacaktır.

 • Belgenin kargo, posta ulaşım ücretleri aday tarafından karşılanacaktır.

 • Belge süresi sonunda yapılacak olan belge yenileme işlemlerinde sınav gerekliliği durumunda o günkü ücret tarifesinde belirtilen sınavlara ait olan ücret alınır.

 •  Belge iptalinden sonra yapılacak olan başvuru için ücretlendirme ilk başvuru gibi uygulanır.

 • Zorunlu birimlere ek olarak seçmeli birim alınması durumunda zorunlu birim ücretine seçmeli birim ücreti ilave edilir.

 • Belgelendirme için yapılan başvuru ücretsizdir.

 • Sınava katılmayacağını sınav tarihinden en geç 2 ün öncesine kadar kuruluşumuza bilgi vermeyen adayların sınav ücret iadesi yapılmaz.

 • Başvuru sahibi, sınava girdikten sonra belgelendirme isteğinden vazgeçmesi durumunda sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmez.

 • Devlet teşviğinden yararlanacak adayların, başvurusu kapsamındaki başarısız olduğu sınavlara bir yıl içerisinde iki kez ücretsiz olarak katılma hakkı vardır. İlk sınav tarihinden itibaren bir yıl geçmiş veya aday üst üste 3 sınavdan da başarısız olmuş ise, yeniden sınav ücreti talep edilir.

 • Aday; devlet teşviği kapsamında olmayan belgelendirme başvurularında başarısız olduğu sınavlara bir yıl içerisinde 1 kez ücretsiz olarak katılma hakkı vardır.

 • Belge yenilemede uygulanacak ölçme-değerlendirme yönteminde belgelendirilmiş kişinin uygulama sınavına alınması durumunda performans sınav ücreti talep edilir.

 • Sınav ücretleri yatırılırken dekontta adayın Adı Soyadı , TC Kimlik numarası ve sınava gireceği yeterlilik adı açıklama bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.

 • Yeterlilik birimlerine başvuru yapıldığında, her yeterlilik biriminin birim ücreti talep edilir.

 • Bu fiyat listesi onaylandığı tarihten geçerli olup , bir sonraki değişikliğe kadar geçerlidir.