Başvuru ve Belgelendirme Süreci

BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ

Başvuruların Alınması;

Sitemizde Online Başvuru kısmında yer alan Personel Belgelendirme Başvuru Formu’nu indirerek bilgileri eksiksiz, doğru ve tam bir şekilde doldurduktan sonra ıslak imzalı şekilde elden veya online başvuru formu ile tarafımıza iletiniz.

Başvuruda İstenilen Evraklar:

Başvuru  sahibi ; Personel Belgelendirme Başvuru Formu’nu, gerçek durumunu gösterecek şekilde, doğru ve eksiksiz şekilde doldurup imzalandıktan sonra aşağıdaki evraklar ile birlikte  ONAY BELGE ye iletmelidir.

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi/Ehliyet Fotokopisi/Yabancı ise pasaport veya geçici TC kimlik fotokopisi
 • Sınav ücretinin ödendiğine dair dekont alınır.
 • 2 Adet vesikalık fotoğraf

Hazırlanan evraklar aşağıdaki adrese elden ya da kargo yoluyla teslim edilir.(Kargo ücreti adaya aittir.)

 Adres: Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi No:29 Kat:4/5/6 Gebze /KOCAELİ

Ücretlendirme:

Mesleki Yeterlilik Belgeleri sınav ücretleri ; www.onaybelge.com web sitesinde yer alan Sınav Ücretleri kısmında yer alan ulusal yeterlilik birim ücretlerine göre aşağıdaki banka hesap bilgilerine yatırılır. Ödemenin yapıldığına dair dekont, başvuru aşamasında istenen evraklarla beraber ONAY BELGEye teslim edilir.

(Banka dekontunda olması gereken bilgiler;

(TC Kimlik No, Adı ve Soyadı, UY Adı ve Seviyesi, UY Kodu ve UY Birim Kodu)

Banka Bilgileri

Banka Adı: Vakıfbank

Şube: Gebze Şubesi

Hesap Adı: Onay Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Limited Şirketi

IBAN: TR65 0001 5001 5800 7305 9659 25

Banka Adı: Albarakatürk

Şube: Gebze Şubesi

Hesap Adı: Onay Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Limited Şirketi

IBAN: TR10 0020 3000 3400 0426 0000 23

Başvurunun Değerlendirilmesi

Başvuru sırasında istenen belgeler ve Personel Belgelendirme Başvuru Formu, aşağıdaki şartların sağlanıp sağlanamadığının tespiti amacıyla gözden geçirilir:

 • Talep edilen belgelendirmenin ONAY BELGE kapsamında olup olmadığı,
 • Başvuru sahiplerinin özel ihtiyaçlarının karşılanabilirliği (Dil, fiziksel engel vb. yetersizlikler),
 • İlgili Ulusal Yeterlilikte istenilen şart olması durumunda bu şartları karşılayıp karşılamadığı
 • Şartları sağlayan adaylar ile ADAY BELGELENDİRME SÖZLEŞMESİ imzalanır.
 • Toplu başvuru işlemlerinde başvuru kabulü işlemlerinden sonra mutabık kalınan tarihlerde sınav açılır. Sınavlar firmada gerçekleştirilecek ise firmanın SINAV ALANI KULLANIM SÖZLEŞMESİNİ doldurup onaylayarak ONAY BELGE adresine kargo ya da elden göndermesi istenir. Ek olarak da sınava girecek aday bilgilerinin (T.C. kimlik numarası, Adı-Soyadı, sınava gireceği yeterlilik ve yeterlilik birimleri) yer aldığı liste ONAY BELGE’ ye teslim edilmelidir.
 • Başvurunun gözden geçirilmesi aşamasında, belgelendirmeye aday personel ile irtibata geçilerek, kişinin talebi ve durumu hakkında varsa tüm eksik bilgiler giderilir.

Varsa tüm eksik bilgiler giderildikten sonra, başvuru sahibi FR.29 Personel Belgelendirme Başvuru Formu’nu belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğini ve değerlendirme için gereken her türlü bilgiyi sağlayacağını beyan eden ve personel belgelendirme ile ilgili genel şartları kabul ettiğini taahhüt etmek üzere tekrar imzalar.

Sınav Programının Belirlenmesi ve MYK’ya Bildirilmesi:

Başvurusu alınan aday ya da adayların MYK’ya sistem üzerinden bildirimleri gerçekleştirilir. Sınav alanı ve sınav tarihleri netleştirilerek sınav programı ONAY BELGE web sitesinde ilan edilir.

Sınav Bilgilerinin Başvuru Yapan Aday ile Paylaşılması:

 • Sınav Programı doğrultusunda sınav yeri, tarihi ve diğer şartlar, başvuru sahibine e-mail / faks /telefon/sms yoluyla bildirilir.

Sınavların Yapılması:

Sınav başvurusu alınan ve uygun bulunan adaylara sınav tarihi, saati ve sınav yeri konusunda bilgilendirme yapıldıktan sonra sınav günü adayların;

Belirtilen tarih ve saatte sınav yerinde en az 30 dakika önce bulunmaları,

Sınava gelirken kimlik belge asıllarını yanlarında getirmeleri istenir.

 • Sınavlar, Teorik ve Performansa dayalı olmak üzere iki (2) bölümden oluşmaktadır.
 • ONAYBELGE tarafından size bildirilen tarihte sınav saatinden en az 30 dakika öncesinde sınav alanında olmanız gerekmektedir.
 • ONAYBELGE başarılı olmanız durumunda Mesleki Yeterlilik Belgenizi adresinize gönderecek ve devlet teşvikinden faydalanmanız için gerekli işlemleri yapacaktır.

Sınavların Değerlendirilmesi ve Sınav Sonuçlarının İlanı:

Sınava katılım sağlayan adayların sınav değerlendirmeleri ONAY BELGE tarafından yapılır ve sınav sonuçları ONAY BELGE web sitesinde (www.onaybelge.com) ilan edilir.

 • Sınav Sonuçları en geç 30 iş günü içerisinde ilan edilir ve web sitesinde duyurulur.
 • Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan adayın başvuru yapması durumunda ilgili Ulusal Yeterlilik kriterlerine göre aday tekrar sınava alınır.
 • Tekrar sınavına başvuru yapacak adaylar; web sitemizde www.onaybelge.com da yer alan “Online Başvurular” kısmından başvurusunu gerçekleştirebilir.
 • Sınavda etik olmayan davranışlarda bulunan (Örnek; kopya çekme, başkası adına sınava girme vb.) katılımcının sınavı iptal edilir.

Belge Teslimi:

ONAY BELGE tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi hâlinde, başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi düzenlenir. Birim başarı belgesinin şekli, içeriği ve geçerlilik süresi ilgili ulusal yeterliliğe uygun olmak kaydıyla ONAY BELGE tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Adayın sahip olduğu birim başarı belgelerinin, bir Ulusal Yeterliliği oluşturması hâlinde, adayın talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. Böyle bir durumda, şayet en son tarihli sınavı ONAY BELGE yapmış ise belgelendirme kararı ONAY BELGE tarafından verilir ve Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

Birim başarı belgesine sahip kişiler, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı Ulusal Yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.

Belge almaya hak kazanan adaylar belgelerini ONAY BELGE kuruluşundan ya da talep etmeleri durumunda kargo ile isteyebilirler.

Gözetim ve Askıya Alma :

Belgelendirilmiş kişi, belgeyi aldığı tarihten itibaren belge üzerinde yer alan gözetim periyotları ile çalışmakta olduğu iş ile ilgili yazı, evrak ya da mesleki yetkinlik başarım raporunu ONAY BELGE’ye 1 ay içerisinde ulaştırmakla yükümlüdür.

İstenilen yazının ONAY BELGE’ye ulaştırılmaması durumunda belge sahibinin belgesi 6 ay süre ile ‘’Belgelendirmenin Askıya Alınması, Geri Çekilmesi veya Kapsamının Daraltılması Prosedürü’’ kapsamında askıya alınır.