Kalite Politikası

ONAY BELGE;

Hızlı, dürüst ve mesleki ve toplumsal etik değerlere bağlı, MYK mevzuatı ve ISO/IEC 17024:2012 standardı ile birincil ve ikincil mevzuat koşullarına tamamen uyarak faaliyetlerini sürdürmeyi ve rakipleri arasında kalıcı değerleri sayesinde fark yaratmayı ilke edinmiştir. Bu amaçla yola çıkarak devam eden faaliyet sürecimizde kalite politikamız aşağıdaki unsurları içermektedir.

  • Kalite kapsamımız dahilindeki meslekler için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanmış olan Ulusal Yeterlilikleri baz alarak ve TS EN ISO/IEC 17024 standardında belirtilmiş olan şartlara uygun olarak kurduğumuz Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi’nin etkin bir şekilde uygulanmasını ve sisteme dahil olan çalışanlar tarafından standardın getirdiği şartların tam olarak anlaşılmasını sağlamak.
  • Belgelendirme süreçlerindeki tarafsızlık, objektiflik ve gizlilik ilkelerimiz ve bu kapsamda hazırlamış olduğumuz tarafsızlık taahhüdümüzü tehlikeye atacak tüm riskleri ortadan kaldırmak ve her türlü mali, ticari ve kişisel baskıların bu ilkelerimizi ve standardın getirdiği şartların uygulanmasını tehlikeye düşürmesine izin vermemek.
  • Belgelendirme süreçlerinde hiçbir şekilde ırk, cinsiyet, yaş v.b unsurların tarafsızlık ve objektiflik ilkelerimizin önüne geçmemesini sağlamak.
  • ONAY BELGE bünyesinde ve belgelendirme süreçlerinde görev alan tüm çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini sürekli desteklemek, devamlılıklarını sağlamak, geliştirmek ve tüm çalışanlarımızın kurmuş olduğumuz Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi’ne tam katılımını sağlamak.
  • Belgelendirme süreçlerinde hizmet odaklı bir anlayışla hareket ederken tüm süreçlerde birincil ve ikincil mevzuat şartlarına tamamen uymak.
  • Belgelendirme süreçlerini sürekli kontrol etmek, faaliyet sonuçlarını izlemek ve sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında yeni metot ve uygulamalarla sistemi daha ileriye taşımak.
  • İtiraz ve şikayetlere karşı hassas, hızlı ve çözüm odaklı bir yaklaşım ile belgelendirme sürecine dahil olanların memnuniyet düzeylerini artırmak.