Sınav Genel Kuralları

SINAV GENEL KURALLARI

Teorik Sınav Uygulama Kuralları

 • Kimliği olmayan aday sınava alınmayacaktır
 • Sınav başlamadan 30 dakika önce sınav yerinde olmalısınız.
 • Sınav başladıktan sonra sınava 10 dakika geç gelen adaylar sınava alınmaz.
 • Sınavda toplam sorulan soru sayısı ve size verilen süre kitapçıklar üzerinde yer almaktadır.
 • Adayların birbirileri ile konuşmaları, yardım talep etmeleri ve herhangi bir alışverişte bulunmaları yasaktır.
 • Sınav salonuna adayın delici, kesici, yaralayıcı aletler ve ateşli silahlar ile girmesi yasaktır.
 • Sınav için tahsis edilmiş masa, sıra üzerinde sınavla alakası olmayan nesneler bulundurulamaz.
 • Sınav kurallarına aykırı hareket ederek, sınav düzenini bozacak ve başka adayları rahatsız edecek davranışlarda bulunan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek söz konusu kişi sınav salonundan çıkartılacaktır.
 • Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir.
 • Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, radyo ve haberleşme cihazları, Mp3 player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, akıllı saat, bilgisayar özelliği olan cihazları kullanmaları kesinlikle yasaktır.
 • Sınav salonunda içme suyu, şeker ve alınması zorunlu olan ilaçlar dışında yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
 • Herhangi bir sebeple sınavı bitmeden sınav salonundan ayrılan adaylar tekrar sınava alınmayacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir.
 • Adaylar birbirinden kalem, silgi vb. araçları isteyemez.
 • Görevlilerin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.
 • Ulusal Yeterliliklerindeki birimlere ait teorik sınav soru sayıları ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

Performans Sınavı Uygulama Kuralları

 • Kimliği olmayan aday sınava alınmayacaktır
 • Normal çalışma koşullarında uyulması zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği kuralları sınav alanlarında da geçerlidir.
 • Sınav alanına adayın delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır.
 • Sınav süresince adaylar sınav değerlendiricilerinin tüm talimatlarına uymalıdır.
 • Adayların sınav değerlendiricilerinin talimatı olmadan sınav alanındaki malzemeleri kullanmaları yasaktır.
 • Sınav değerlendiricisinin “sınav başlamıştır” ifadesi sonrası sınava başlanır.
 • Sınav kurallarına aykırı hareket ederek, sınav düzenini bozacak ve başka adayları rahatsız edecek davranışlarda bulunan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek söz konusu kişi sınav alanından çıkartılacaktır.
 • Adayların cep telefonu, çağrı cihazı, radyo ve haberleşme cihazları, Mp3 player, ses kayıt cihazı, kamera, fotoğraf makinesi, akıllı saat, bilgisayar özelliği olan cihazları kullanmaları kesinlikle yasaktır.
 • Sınav salonunda içme suyu, şeker ve alınması zorunlu olan ilaçlar dışında yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
 • Herhangi bir sebeple sınavı bitmeden sınav alanından ayrılan adaylar tekrar sınava alınmayacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • İş sağlığı ve güvenliğine aykırı hareket eden, sınav alanında kendisinin, diğer adayların, değerlendiricinin, gözetmenin sağlığını tehlikeye düşürecek tutum ve davranışlar sergileyen, performans sınavı sırasında yapılan iş ile ilgili iş güvenliği kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanmayan adayların sınavı iptal edilecektir.
 • Sınav esnasında adaylara senaryo adımları verilecektir. Adayların senaryo adımlarını sınav başlamadan önce dikkatlice okumaları ve sınav esnasında bu adımları uygulamaları gerekmektedir. Sınav esnasında senaryoda uyguladığınız her adımı sınav görevlisine kamerada duyulacak şekilde iletiniz.
 • Ulusal Yeterliliklerindeki birimlere ait performans sınav soru sayıları/adımları ve sınav süresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

ONAY BELGENİN KAPSAMINDA YER ALAN ULUSAL YETERLİLİKLERE AİT SINAV SORU SAYILARI VE SINAV SÜRELERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.