Üst Yönetim Taahhüdü

TARAFSIZLIK TAAHHÜDÜ

ONAY BELGE Üst Yönetimi; tüm belgelendirme faaliyetlerinde ve bu süreçlerde vereceği tüm kararlarda;

  • Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanmış olan Ulusal Yeterlilik standartlarına ve TS EN ISO/IEC 17024 standardında belirtilmiş olan şartları yerine getireceğini, tüm belgelendirme süreçlerinde başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere tarafsız davranacağını ve belgelendirme faaliyetlerini ilgili tüm taraf ve kişilerden bağımsız olarak yerine getireceğini,
  • Belgelendirme süreçleri ve uygulamalarında tarafsızlık, gizlilik ve hizmet etiklerine uygun davranışlar göstererek hizmet vereceğini ve adil olacağını,
  • Kurumsal ilişkilerden, belgelendirme süreçlerinde aktif olarak kurum içi çalışanlardan ve ilgili diğer taraflarla olan ilişkilerinden kaynaklanabilecek tarafsızlığına karşı oluşacak tehditleri sürekli olarak takip ederek bunları tamamen ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için gerekli çalışmaları yürüteceğini,
  • ONAY BELGE Üst Yönetimi tarafından belgelendirme süreçlerinde aktif olarak görev alan kurum personeline belgelendirme süreçleri ve bu süreçlerin işleyişi ile ilgili baskı veya herhangi bir zorlama veya dayatma yapılmayacağını,
  • Başvuru sahipleri ve adaylara belirli bir eğitimin alınması durumunda belgelendirmenin daha basit, kolay veya ucuz olacağını ifade veya ima etmeyeceğini,
  • Reklam ve kamuya sağlanan bilgilerin yanıltıcı olmaması ve doğru olması için gerekli tüm tedbirleri alacağını,
  • Belgelendirme süreçlerinin mali şartlardan kaynaklı nedenlerle kısıtlanmayacağını, başvuru sahipleri ve adayların belgelendirme ile ilgili süreçlerini engelleyici veya kısıtlayıcı uygulamalar yapılmayacağını ve ayrıca bunlara yönelik engelleyici faaliyetler yürütülmeyeceğini,
  • Personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zararlara karşı gerekli tedbirlerin alacağını,
  • Ayrıca bütün bunların kuruluş politikamız, prosedürlerimiz, ilkelerimiz, yapmış olduğumuz sözleşmeler ve bu dokümanlar ile garanti altına alındığını,

beyan ve taahhüt eder.