Mevzuatlar

Uzman Yardımı

Konusunda profesyonel ekibimize 0262 643 43 83 arayabilir yada aşağıdaki form vasıtasıyla sorunuzu gönderebilirsiniz. En kısa sürede sizlerle temasa geçilecektir.

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak,
teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve
değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişk
in faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal
yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulması, çalışma usûl
ve esaslarının belirlenmesi ile Türkiye Yeterlilikler Çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini
sağlamaktır.
(2) Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık
meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla
düzenlenmiş olan meslekler bu Kanun kapsamı dışındadır.

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, ulusal yeterlilikler dâhilinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belgelendirme kuruluşlarının başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi; kuruluşların denetlenmesi, yetkilendirilmesi, izlenmesi ile sınav, ölçme, değerlendirme ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 4 üncü ve 22 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. İşbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. En son yayımlanan tebliğler ile birlikte belge alma zorunluluğu getirilen, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde olan meslek sayısı 81 e ulaşmıştır.

Tebliğlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Tebliğ 1: 2015 yılı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150525-4.htm

Tebliğ 2: 2016 yılı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160324-8.htm

Tebliğ 3: 2017 yılı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170926-12.htm

 

Belge zorunluluğu getirilen meslekler aşağıdaki gibidir.

 

Sıra No Ulusal Yeterlilik Kodu Yeterlilik Adı Seviyesi
1 11UY0011–3 Ahşap Kalıpçı Seviye 3
2 12UY0054–3 Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3
3 12UY0055–3 Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3
4 11UY0014–3 Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3
5 10UY0003–3 Bacacı Seviye 3
6 10UY0003–4 Bacacı Seviye 4
7 11UY0012–3 Betonarme Demircisi Seviye 3
8 12UY0049–3 Betoncu Seviye 3
9 11UY0010–3 Çelik Kaynakçısı Seviye 3
10 11UY0015–4 Direnç Kaynak Ayarcısı Seviye 4
11 12UY0042–4 Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli Seviye 4
12 11UY0033–3 Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı Seviye 3
13 11UY0032–4 Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli Seviye 4
14 11UY0030–4 Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü Seviye 4
15 11UY0034–3 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 3
16 11UY0034–4 Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı Seviye 4
17 12UY0048–3 Duvarcı Seviye 3
18 11UY0013–3 Endüstriyel Boru Montajcısı Seviye 3
19 12UY0080–4 Hidrolik Pnömatikçi Seviye 4
20 12UY0080–5 Hidrolik Pnömatikçi Seviye 5
21 12UY0057–3 Isı Yalıtımcısı Seviye 3
22 11UY0031–3 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3
23 11UY0023–3 İnşaat Boyacısı Seviye 3
24 12UY0056–3 İskele Kurulum Elemanı Seviye 3
25 11UY0016–4 Kaynak Operatörü Seviye 4
26 10UY0002–3 Makine Bakımcı Seviye 3
27 10UY0002–4 Makine Bakımcı Seviye 4
28 10UY0002–5 Makine Bakımcı Seviye 5
29 11UY0020–5 Otomotiv Elektromekanikçisi Seviye 5
30 11UY0021–4 Otomotiv Mekanikçisi Seviye 4
31 11UY0007–3 Otomotiv Montajcısı Seviye 3
32 12UY0053–3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 3
33 12UY0050–3 Panel Kalıpçı Seviye 3
34 09UY0001–3 Plastik Kaynakçısı Seviye 3
35 12UY0051–3 Seramik Karo Kaplamacısı Seviye 3
36 12UY0059–3 Ses Yalıtımcısı Seviye 3
37 11UY0024–3 Sıvacı Seviye 3
38 12UY0058–3 Su Yalıtımcısı Seviye 3
39 11UY0025–3 Tünel Kalıpçısı Seviye 3
40 12UY0060–3 Yangın Yalıtımcısı Seviye 3
41 12UY0092–3 Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 3
42 12UY0092–4 Asansör Bakım ve Onarımcısı Seviye 4
43 12UY0091-3 Asansör Montajcısı Seviye 3
44 12UY0091-4 Asansör Montajcısı Seviye 4
45 12UY0082-4 CNC Programcısı Seviye 4
46 12UY0082-5 CNC Programcısı Seviye 5
47 12UY0085-3 Metal Sac İşlemeci Seviye 3
48 12UY0085-4 Metal Sac İşlemeci Seviye 4
49 13UY0137-3 Bitim İşlemleri Operatörü Seviye 3
50 13UY0138-3 Boyama Operatörü Seviye 3
51 11UY0036-2 İplik Bitim İşleri Operatörü Seviye 2
52 11UY0037-2 İplik Eğirme Operatörü Seviye 2
53 12UY0105-3 Makine Montajcısı Seviye 3
54 12UY0105-4 Makine Montajcısı Seviye 4
55 12UY0083-3 Metal Kesimci Seviye 3
56 12UY0084-4 Metal Kesim Operatörü Seviye 4
57 12UY0086-3 Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi Seviye 3
58 12UY0087-4 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Seviye 4
59 13UY0123-4 Motosiklet Bakım Onarımcısı Seviye 4
60 11UY0009-4 Motor Testçisi Seviye 4
61 11UY0009-5 Motor Testçisi Seviye 5
62 11UY0005-3 Otomotiv Boyacısı Seviye 3
63 11UY0005-4 Otomotiv Boyacısı Seviye 4
64 11UY0018-4 Otomotiv Boya Onarımcısı Seviye 4
65 11UY0006-3 Otomotiv Kaportacısı Seviye 3
66 11UY0006-4 Otomotiv Kaportacısı Seviye 4
67 11UY0007-4 Otomotiv Montajcısı Seviye 4
68 11UY0008-4 Otomotiv Prototipçisi Seviye 4
69 11UY0008-5 Otomotiv Prototipçisi Seviye 5
70 11UY0022-3 Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Seviye 3
71 11UY0022-4 Otomotiv Sac Şekillendirmecisi Seviye 4
72 12UY0053-4 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı Seviye 4
73 11UY0039-3 Ön İplik Operatörü Seviye 3
74 13UY0139-3 Ön Terbiye Operatörü Seviye 3
75 14UY0195-3 PVC Doğrama Montajcısı Seviye 3
76 12UY0070-3 Refrakterci Seviye 3
77 12UY0070-4 Refrakterci Seviye 4
78 13UY0151-5 NC/CNC Takım Tezgâhları Elektrik/Elektronik Servis Görevlisi Seviye 5
79 12UY0102-5 NC/CNC Takım Tezgâhları Mekanik Servis Görevlisi Seviye 5
80 12UY0101-5 NC/CNC Takım Tezgâhları Uygulama ve Servis Görevlisi Seviye 5
81 11UY0035-4 Tren Makinisti Seviye 4

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Kapsam ve istisnalar

MADDE 2 – (1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz:
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
c) Ev hizmetleri.
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.
e) (Ek: 10/9/2014-6552/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 14/5/2015 tarihli ve E.: 2014/177, K.: 2015/49 sayılı Kararı ile.)

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ek-1’de belirtilen işleri ve bu işlerde çalışanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.