Blog

Yasal Zorunluluk ve İlk Yardım Yönetmeliği

01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Sağlık Bakanlığı’nın 18.03.2004 tarihli yönetmeliği gereği tüm iş yerlerinde İlk Yardımcı personel istidam zorunluluğu getirilmiştir.

İlk yardımcı ve zorunlu ilk yardımcı istihdamı

Madde 16 – (Değ: 18.03.2004 – 25406 R G) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen; her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan iş yerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlk Yardım Eğitimi” sertifikası almış İlk yardımcının bulundurulması zorunludur.

İlk yardım eğitimleri yalnız İl Sağlık Müdürlükleri tarafından “İlk Yardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi” verilen merkezler tarafından verilebilir.

Bu merkezlerde eğitim verecek eğitmenlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış “İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası” ve “İlk Yardım Eğitmeni Çalışma Belgesi” ne sahip olması gereklidir.